Hebt u een vertaler of een tolk nodig? Of hebt u vragen hierover?

Welkom:

Misschien weet u best hoe dat werkt. Voor als dat niet zo is, volgt hier een korte verduidelijking:

Tolken gaat mondeling: De tolk heeft een Masterdiploma van tolk; of heeft een Masterdiploma van vertaler maar is wel beëdigd om te vertalen én ook te tolken.

Vertalen is schriftelijk: Een vertaler of tolk is beëdigd indien zijn capaciteiten bewezen zijn op basis van diploma of moedertaalvaardigheid. Én indien hij of zij voor een rechtbank een eed heeft gezworen die hem of haar het recht geeft om vertalingen van eedformule en handtekening te voorzien;
of om onder ede te tolken.

Een beëdigde vertaling bestemd voor het buitenland moet – afhankelijk van de instantie en/of het land van bestemming – bovendien gelegaliseerd worden. De FOD Buitenlandse Zaken voorziet de beëdigde vertaling dan van een apostille- of een legalisatie-sticker, welke van de twee is afhankelijk van het land van bestemming.

Wij bieden hoogwaardige vertaal- en tolkdiensten aan voor de volgende talen:

Over mij:

Of u nu een reguliere, beëdigde of geautoriseerde vertaling nodig heeft, wij staan voor u klaar! Stuur ons uw tekst via e-mail en wij geven u dezelfde dag of de volgende ochtend een prijs en deadline.

Voor tolkopdrachten stuurt u ons een e-mail of belt u ons als het dringend is. We hebben zeer goed opgeleide tolken die u kunnen helpen met al uw tolkbehoeften.

Mijn loopbaan in een notendop:

1978-1982: diploma van Master-vertaler.

1984: beëdigd door de Rechtbank.

1991-nu: freelance opdrachten voor particulieren en overheidsinstanties.

2014-nu: zelfstandig vertaler.

2017-nu: opgenomen in het door FOD Justitie opgestarte Nationaal Register van Vertalers en Tolken.

“Enthousiast, gedreven, klantgericht. Kwaliteit primeert boven tijd. Een woord is een woord”

Vertalingen:

Tarief vertalingen:

Nota: u betaalt geen Btw, aangezien ik als kleine onderneming niet Btw-plichtig ben.

Welke vertalingen?

Een korte opsomming, die niet alles omvat, bij voorbeeld:

Referenties:

Tolkopdrachten:

Particulieren:
Huwelijken, rijexamens, sociale diensten, vrederechter, scholen, etc.

Overheid:
Tolkopdrachten op vordering van politie, parket of advocaten: verhoren van mensen die de landstalen niet machtig zijn: schijnhuwelijken, asielprocedure.

Tarieven:
€ 50 per uur.
(€ 12,50 per aangebroken kwartier).
€ 0,15 per kilometer.

Nota: u betaalt geen Btw, aangezien ik als kleine onderneming niet Btw-plichtig ben.

Referenties:
Rijexamencentra Sint-Niklaas, Asse; rijschool VAB, Vroomse rijschool
Advocaten: Casalex. Arcas Law
Tientallen particulieren.

Contact:

Vertalingen bij voorkeur per e-mail als PDF. Als u niet kunt scannen, graag een duidelijke foto mailen.

BTW: BE 0545.732.688
Registratienummer: VTI5397644
IBAN: BE46 7360 7383 3636